> Home > Declaraţie privind protecţia datelor

Declaraţie privind protecţia datelor

Noi, Lorencic Bauservice GmbH Nfg & Co KG, acordăm o mare importanță protecției datelor dvs. cu caracter personal. Prin urmare, vă informăm, în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor - în special Regulamentul general privind protecția datelor RGPD și Legea privind protecția datelor din 2018 (DSG) - cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs.

1. Protecția datelor dintr-o privire

Informații generale

Următoarele note oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dvs. personale atunci când vizitați acest site web. Datele personale sunt toate datele cu care puteți fi identificat personal. Informații detaliate cu privire la protecția datelor pot fi găsite în declarația noastră de protecție a datelor indicată în acest text.

Colectarea datelor pe acest site web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Puteți găsi datele de contact ale acestuia în secțiunea „Notă privind organismul responsabil” din această Declarație de protecție a datelor.

Cum colectăm datele dvs.?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate atunci când ni le comunicați. În acest caz poate fi vorba de ex. despre date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat sau cu acordul dvs. de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de ex. browser de internet, sistem de operare sau ora de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe acest site.

La ce folosim datele dvs.?

O parte din date este colectată pentru a se asigura că site-ul web este furnizat fără erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs.?

Aveți dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În plus aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente de la terți

Când vizitați acest site, comportamentul dvs. de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se realizează în principal cu așa-numitele programe de analiză.

Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea Declarație de protecție a datelor.

2. Găzduire

Găzduim conținutul site-ului nostru cu următorul furnizor:

Host Europe

Furnizorul este Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Köln (denumită în continuare Host Europe) Când vizitați site-ul nostru web, Host Europe colectează diverse fișiere jurnal, inclusiv adresele dvs. IP.

Detalii pot fi găsite în Declarația de protecție a datelor a Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Utilizarea lui Host Europa se face pe baza art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD. Avem un interes legitim ca site-ul nostru web să fie afișat cât mai fiabil posibil. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și art. 25 alin. 1 în sensul TTDSG (Noua lege germană privind protecția datelor privind telecomunicațiile și telemedia), în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de ex. pentru amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

3. Informații generale și informații obligatorii

Protecţia datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal. Tratăm datele dvs. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această Declarație de protecție a datelor.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care vă puteți identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Dorim să subliniem că transmisia de date pe Internet (de ex. atunci când se comunică prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului din partea terților nu este posibilă.

Notă despre organismul responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site este:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz, Austria

Telefon: +43 316 47 25 64-0
E-mail: headquarters@lorencic.com

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de ex. nume, adrese de e-mail etc.).

Durata de stocare

Cu excepția cazului în care în această Declarație de protecție a datelor a fost specificată o anumită perioadă de stocare, datele dvs. cu caracter personal vor rămâne la noi până când scopul prelucrării datelor nu se va mai aplica. Dacă susțineți o solicitare legitimă de ștergere sau vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal (de ex. perioadele de păstrare indicate de legislația fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, datele vor fi șterse odată ce aceste motive au încetat să mai existe.

Informații generale privind temeiul legal al prelucrării datelor pe acest site web

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza art. 6 alin. 1 lit. a RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. a RGPD, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date conform articolului 9 alin. 1 RGPD. În cazul consimțământului expres pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează și pe art. 49 alin. (1) lit. (a) RGPD. Dacă v-ați dat acordul pentru stocarea cookie-urilor sau accesul la informații de pe dispozitivul dvs. final (de ex. prin amprentarea dispozitivului), prelucrarea datelor se bazează și pe Secțiunea 25 (1) TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Dacă datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru a efectua măsuri precontractuale, le vom procesa în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) RGPD. În plus, prelucrăm datele dvs. dacă acestea sunt necesare pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (c) RGPD. Prelucrarea datelor poate avea loc și pe baza interesului nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Următoarele paragrafe din această Declarație de protecție a datelor oferă informații despre temeiurile juridice relevante în fiecare caz în parte.

Revocarea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dvs. expres. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați dat deja. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta cu privire la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (art. 21 RGPD)

DACĂ PRELUCRAREA DATELOR SE BAZA PE ART. 6 PAR. 1 LIT. E SAU F RGPD, AVEȚI DREPTUL ÎN ORICE MOMENT DE A OBIECTA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL DIN MOTIVE DERIVATE DIN SITUAȚIA DVS. PARTICULARĂ; ACEASTA SE APLICĂ, DE ASEMENEA PROFILĂRII PE BAZA ACESTE PREVEDERI. TEMEIUL LEGAL RESPECTIV PE CARE SE BAZĂTEAZĂ O PRELUCRARE POATE FI GĂSIT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR. DACĂ DEPUNEȚI CONTESTAȚIE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE DECÂT DACĂ PUTEM DEMONSTRA MOTIVE LEGITIME CONVINGĂTOARE PENTRU PRELUCRARE CARE DEPĂȘESC INTERESELE, DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE DVS. SAU PRELUCRAREA SERVEȘTE LA AFIRMAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA PRETENȚIILOR LEGALE (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 PAR. 1 RGPD).

DACĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPUL EFECTUĂRII DE PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE RECLAME; ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE ASOCIATĂ CU O ASTFEL DE PUBLICITATE DIRECTĂ. DACĂ VĂ OPUNEȚI, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ÎN SCOPUL PUBLICITĂȚII DIRECTE (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 2 RGPD).

Dreptul de a depune contestație la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării RGPD, cei afectați au dreptul de a depune o contestație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o contestație nu aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dvs. sau în îndeplinirea unui contract să vă fie predate dvs. sau unei terțe părți într-un format comun, care poate fi citit de mașină. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informare, corectare și ștergere

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dvs. cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul la corectarea sau ștergerea acestor date în orice moment. Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând pentru asta. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

 • Dacă veți contesta acuratețea datelor dvs. personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata examinării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 • În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a avut loc/se produce ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
 • Dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, a apăra sau a revendica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie șterse.
 • Dacă ați depus o contestație în conformitate cu art. 21 (1) RGPD, se vor evalua atât interesele dvs., cât și ale noastre. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date - în afară de stocarea lor - pot fi utilizate numai cu acordul dvs. sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de sunt procesate interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului, acest site folosește criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dvs.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Opunerea la e-mail-urile promoționale

Prin prezenta, ne opunem utilizării datelor de contact publicate ca parte a obligației de imprimare de a trimite materiale publicitare și informative nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a acționa în justiție în cazul trimiterii de reclame nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.

4. Colectarea datelor pe acest site web

Cookie-uri

Site-ul nostru web folosește așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt pachete de date mici și nu vă deteriorează dispozitivul final. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dvs. final fie temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie permanent (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după vizita dvs. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți singur sau până când sunt șterse automat de browserul dvs. web.

Cookie-urile pot proveni de la noi (cookie-uri first-party) sau de la companii terțe (așa-numitele cookie-uri terțe părți). Cookie-urile de la terțe părți permit integrarea anumitor servicii de la companii terțe în cadrul site-urilor web (de ex. cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au funcții diferite. Numeroase cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de ex. funcția coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte cookie-uri pot fi folosite pentru a evalua comportamentul utilizatorului sau în scopuri publicitare.

Cookie-uri care sunt necesare pentru a desfășura procesul de comunicare electronică, pentru a oferi anumite funcții pe care le doriți (de ex. pentru funcția de coș de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de ex. cookie-uri pentru măsurarea audienței web) (cookie-uri necesare) sunt stocate pe baza art. 6 (1) (f) RGPD, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei legal. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea fără erori tehnic și optimizată a serviciilor sale. Dacă a fost solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea are loc exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO și art. 25 alin. 1 TTDSG); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat despre setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-uri doar în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a cookie-urilor atunci când browserul este închis. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

Puteți afla ce cookie-uri și servicii sunt utilizate pe acest site web în această Declarație de protecție a datelor.

Fișierele jurnal ale server-ului

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • tipul browser-ului și versiunea browser-ului
 • sistemul de operare utilizat
 • adresa URL de referință
 • numele de gazdă al computerului care face accesarea
 • ora solicitării server-ului
 • adresa IP

Aceste date nu sunt îmbinate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate pe baza art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea site-ului său fără erori tehnic - fișierele jurnal ale server-ului trebuie înregistrate în acest scop.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul întrebărilor ulterioare. Nu transmitem aceste date fără acordul dvs.

Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) RGPD dacă solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) sau pe consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD) dacă acest lucru a fost interogat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți cere să le ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau nu se mai aplică scopul stocării datelor (de ex. după ce solicitarea dvs. a fost procesată). Prevederile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, întrebarea dvs., inclusiv toate datele personale rezultate (nume, întrebare) va fi stocată și procesată de noi în scopul procesării cererii dvs. Nu transmitem aceste date fără acordul dvs.

Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) RGPD dacă solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) sau pe consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD) dacă acest lucru a fost interogat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le-ați trimis prin solicitările de contact vor rămâne la noi până când solicitați ștergerea, revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex. după ce solicitarea dvs. a fost procesată). Prevederile legale obligatorii - în special perioadele legale de păstrare - rămân neafectate.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Matomo

Acest site web folosește serviciul de analiză web open source Matomo.

Cu ajutorul Matomo putem colecta și analiza date despre utilizarea site-ului nostru de către vizitatorii site-ului. Acest lucru ne permite, printre altele, să aflăm când au fost făcute vizualizări de pagină și din ce regiune provin. Înregistrăm, de asemenea, diferite fișiere jurnal (de ex. adresa IP, persoana care a făcut referința, browser și sistemul de operare utilizat) și putem măsura dacă vizitatorii site-ului nostru realizează anumite acțiuni (de ex. clicuri, achiziții etc.).

Acest instrument de analiză este utilizat pe baza art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorului pentru a-și optimiza atât site-ul, cât și publicitatea. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a RGPD și art. 25 alin. 1 în sensul TTDSG (Noua lege germană privind protecția datelor privind telecomunicațiile și telemedia), în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de ex. amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Anonimizare IP

Când analizăm cu Matomo, folosim anonimizarea IP. Adresa dvs. IP este scurtată înainte de analiză, astfel încât să nu vă mai poată fi atribuită în mod clar.

Găzduire

Găzduim Matomo exclusiv pe serverele noastre, astfel încât toate datele de analiză să rămână la noi și să nu fie transmise mai departe.

6. Buletin informativ

Date buletin informativ

Dacă doriți să primiți buletinul informativ oferit pe site, avem nevoie de o adresă de e-mail de la dvs., precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și că sunteți de acord să primiți acest newsletter. Date suplimentare nu sunt colectate sau sunt colectate doar pe bază voluntară. Folosim aceste date exclusiv pentru a trimite informațiile solicitate și nu le transmitem unor terți.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de înregistrare la newsletter are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD). Vă puteți revoca oricând consimțământul pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail și a utilizării acestora pentru trimiterea buletinului informativ, de ex. prin linkul „dezabonare” din newsletter. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc deja rămâne neafectată de revocare.

Datele pe care le-ați stocat la noi în scopul abonării la buletinul informativ vor fi stocate de noi sau de furnizorul de newsletter până când vă dezabonați de la newsletter și șterse din lista de distribuție a buletinului informativ după ce vă dezabonați de la newsletter sau după ce acesta nu mai este disponibil. Ne rezervăm dreptul de a șterge sau de a bloca adresele de e-mail din lista noastră de distribuție a buletinelor informative, la propria discreție, în sfera interesului nostru legitim, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Datele stocate de noi în alte scopuri rămân neafectate.

După ce ați fost eliminat din lista de distribuție a buletinelor informative, adresa dvs. de e-mail poate fi stocată de noi sau de furnizorul de servicii de buletine informative într-o listă neagră dacă acest lucru este necesar pentru a preveni trimiterile viitoare. Datele din lista neagră sunt folosite numai în acest scop și nu sunt îmbinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dvs., cât și interesului nostru de a respecta cerințele legale atunci când trimiteți buletine informative (interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). Stocarea în lista neagră nu este limitată în timp. Puteți să vă opuneți stocării dacă interesele dvs. depășesc interesele noastre legitime.

Informații pentru clienți și furnizori

Ca parte a relației cu un client sau furnizor, procesăm următoarele date:
 • Nume
 • Adresă
 • Datele de contact cum ar fi numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail (de asemenea și de la persoanele de contact ale clientului sau furnizorului)
 • Datele interne specifice clienților sau furnizorilor, cum ar fi numărul clientului / furnizorului, tipul sau categoria de client / furnizor
 • Obiectul livrării sau serviciului
 • Informațiile de plată, cum ar fi termenii de plată, tabelul de reduceri
Dacă nu sunteți în contact direct cu noi sau cu furnizorii, dar vă procesăm datele personale necesare pentru îndeplinirea contractului, ne-au fost transmise aceste date, în acest scop, prin persoane autorizate de dvs. (de exemplu, procesator, companie de construcții, intermediar).

Scopul prelucrării / transferului de date

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau precontractuale ale activităților noastre comerciale, vă vom prelucra datele personale în baza articolului 6 paragraful 1 litera b din DSGVO. În plus, avem un interes legitim în utilizarea datelor pentru analiză statistică, pentru a adapta în mod optim produsele noastre la piață.

De asemenea, suntem interesați să informăm cu regularitate clienții noștri despre ultimele evoluții privind produsele noastre. Prin urmare, datorită interesului nostru legitim în conformitate cu articolul 6 (1) (f) al DSGVO, suntem îndreptățiți să informăm clienții sau furnizorii noștri despre produsele noastre prin intermediul unui buletin informativ periodic, în scopul furnizării de informații și știri.

Informații detaliate privind buletinul informativ pot fi găsite și în buletinul informativ al capitolului privind politica de confidențialitate. Desigur, aveți dreptul să vă opuneți acestui newsletter.

Pentru procesare, mai mulți destinatari primesc date cu caracter personal. Aceștia sunt:
 • Furnizori de servicii IT pentru suportul infrastructurii IT
 • Companii de transport pentru livrarea produselor noastre
 • Furnizori de servicii de expediere pentru transmiterea newsletter-urilor noastre.
Datele nu vor fi transmise unor talte erțe părți, cu excepția cazului în care publicarea datelor este necesară pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea cererilor în fața unei instanțe sau a unei autorități. Și în acest caz, datele vor fi șterse imediat după expirarea procedurii.

Durată stocare

În Austria, perioadele de păstrare legală se aplică documentelor de afaceri, pe care, desigur, le respectăm în mod legal. Cu excepția cazului în care există un alt temei juridic, datele vor fi șterse imediat. Acest lucru nu se aplică în cazul în care datele sunt necesare pentru a afirma, a exercita sau a apăra reclamații juridice în fața unei instanțe sau a unei autorități publice.

Informații pentru vizitatorii evenimentului

Ca parte a evenimentelor noastre, procesăm următoarele date de la caz la caz:
 • nume
 • adresă
 • date de contact cum ar fi număr de telefon, adresă de e-mail
 • arii de interes
 • Fotografii cu caracter documentar legate de eveniment

Scopul prelucrării datelor/transferului datelor

Prin participarea la evenimentul nostru sau înregistrarea la acesta, sunteți de acord cu prelucrarea datelor în conformitate cu RGPD art. 6 alin. 1 lit a. Folosim datele personale pentru a procesa evenimentul și, de la caz la caz, pentru a vă contacta. În plus, pot fi publicate fotografii ale evenimentului, prin care conținutul și declarația fotografiei sunt verificate cu atenție în prealabil, astfel încât drepturile dvs. personale să nu fie încălcate. În general, aceste înregistrări servesc interesului nostru de documentare.
Organizatorul evenimentului și furnizorul nostru de servicii IT pot avea acces la datele personale pentru a procesa datele.
Datele nu vor fi transmise altor terți decât dacă divulgarea datelor este necesară pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale în fața unei instanțe sau unei autorități. Și în acest caz, datele vor fi șterse imediat după încheierea procedurii.

Perioada de stocare

Odată ce evenimentul s-a încheiat, vom șterge datele imediat, cu condiția să nu existe un alt temei legal. Acest lucru nu se aplică dacă datele sunt necesare pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale în fața unei instanțe sau autorități.
 

Catalog lorencic

Catalog online pentru descărcare sau consultare

Vizualizare catalog

Consiliere competentă

Vă stăm la dispoziție în locație cu plăcere

Locații

Serviciu de închiriere Lorencic

Închiriați aparate Lorencic la serviciul nostru de închiriere

Aparate închiriate

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen